Show cases

Voorbeelden van community toepassingen op een ConnAct platform.

VM-IVRA: digitaal verkeersmanagement

Slim routeadvies op maat voor elke automobilist: dat is het verkeersmanagement van de toekomst. Het project VM-IVRA (Verkeersmanagement Informatie voor Routeadvies) maakt dat mogelijk. Onder…

Lees meer...

Future City Foundation

Investeren in en samenwerken aan een toekomstbestendig Nederland. Nederland staat voor enorme opgaven. Opgaven die niet alleen maar op te lossen zijn op traditionele manieren.…

Lees meer...

DMI-ecosysteem

Het ecosysteem voor slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing. Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten…

Lees meer...

DEFLog website en community

DEFLog is een initiatief van het Ministerie van IenW en partners. Via DEFLog kun je toegang krijgen tot vele datadiensten die relevant zijn voor het…

Lees meer...

Qarin Community

Qarin is een innovatieve dienstverlener in mobiliteit. Zij geloven dat iedereen in staat moet zijn om van A naar B te kunnen reizen, eenvoudig en comfortabel,…

Lees meer...

Versterking VTH community platform

Het platform VersterkingVTH (Veiligheid, Toezicht en Handhaving) ondersteunt de uitvoering van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH Stelsel. Op dit platform vinden mensen en organisaties, – programma’s en…

Lees meer...

Logistiek Platform Utrecht

Het Logistiek Platform Utrecht (LPU) is een samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen, met als doel om door uitwisseling van kennis en het opbouwen van…

Lees meer...

Community Kennisbank

CROW zocht een plek waar de must-reads uit het werkveld van Smart Mobility gedeeld konden worden. Rapportages en visiedocumenten worden maar al te vaak rondgemaild…

Lees meer...

Community Smart Mobility Academy

Via allerlei samenwerkingsverbanden in Smart Mobility, is regelmatig aangegeven dat er een tekort is aan kennis en expertise in Smart Mobility en dat er weinig…

Lees meer...

Community MaaS-programma

Het MaaS-programma (Mobility as a Service) is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zeven regio’s. Hierin staan zeven nationale MaaS-pilots centraal.…

Lees meer...